Duunila Kykylä Arkela Taitola Arkela Kykylä Taitola Duunila

Työllistymispalveluiden kartasto on opas työmarkkinoille suuntaavan asiakkaan palveluun ja ohjaukseen sekä työnhakijalle itselleen. Kartastoon on koottu tietoa erilaisista työskentely- ja koulutusmahdollisuuksista sekä palvelua tarjoavista toimijoista Joensuun seudulla. Kuntien tarjoamista palveluista ja työllistymismahdollisuuksista kartastossa on esitelty vain Joensuun kaupungin tarjoamat mahdollisuudet.

Kartastoon kootut palvelut vastaavat monenlaisiin palvelutarpeisiin ja sen tarkoituksena on tuoda esiin käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Sopimus palvelun toteutumisesta tehdään jokaisen toimijan kanssa erikseen, eikä kartaston ylläpitäjä voi luvata kenellekään subjektiivista oikeutta kartastossa esiteltyyn palveluun.

TERVETULOA!

Ammattitaito ja osaaminen

Palvelukokonaisuudella vahvistetaan ammattitaitoa ja osaamista sekä työelämävalmiuksia. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat ammattitaitoinen ohjaus ja tuki työllistymisen suunnitteluun sekä tarvittaessa ammattitaidon kehittämiseen. Palveluihin voi kuulua tuki opiskeluun ja työn tekemiseen.

Arjenhallinta ja toimintakyky

Palvelukokonaisuudella tuetaan arjenhallintaa ja toimintakykyä. Palvelut ovat osallistavia ja toiminnallisia, ja niiden kautta tuetaan asiakkaan voimaantumista sekä motivaatiota työllistymiseen ja kuntoutukseen. Palveluihin kuuluvat myös sosiaali- ja terveyspalvelut sekä terveydellistä kuntoutumista tukevat palvelut.

Työ- ja opiskeluvalmiudet

Palvelukokonaisuudella tuetaan työ- ja opiskeluvalmiuksia. Palvelukokonaisuuteen kuuluu asiakkaan yksilöllinen kokonaistilanne ja valmiudet huomioiva ammattitaitoinen ohjaus, tuki ja kannustus työ- ja opiskeluvalmiuksien kehittymiseksi sekä osaamisen ja työ- ja koulutusvaihtoehtojen kartoittamiseksi.

Työhön siirtyminen

Palvelukokonaisuudella tuetaan työllistymistä työmarkkinoille. Palveluissa asiakas saa ammattitaitoista ohjausta yksilö- ja ryhmämuotoisina palveluina. Palveluiden kautta asiakas ja työnantajat saavat tukea työnteon aloittamiseen ja työssä pysymiseen.